Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Postup pre právnické osoby

Údaje prijímateľa:

Falck n.o., (Nezisková organizácia), Bačíkova 7, 040 01 Košice
IČO: 45 737 568
DIČ: 2023480360

Postup:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácie), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácie), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Vyplnené daňové priznanie, s potvrdením doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.2018) na daňový úrad (adresár TU: podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.