Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Supertrieda

SuperTrieda je jedinečný vzdelávací nástroj, ktorý sa stal modelovým projektom pre vyučovanie umeleckej výchovy a je prezentovaný vo všetkých štátoch EÚ. Vznikol už v roku 2005 a momentálne patrí medzi 10 najlepších školských projektov v celoeurópskom meradle. Na Slovensku sa mu podarilo etablovať v rámci vyučovania na mnohých základných školách.

Cestou tvorivých aktivít sa projektu darí začleňovať deti z rôznych sociálnych, spoločenských, rasových a náboženských vrstiev, skupín a vyznaní. Detskú osobnosť formuje tým najprirodzenejším spôsobom – kreatívnou prácou, tvorivosťou, ale aj rozvíjaním fantázie. Tým, že sa projektu venuje vždy celá trieda, každé dieťa má svoju dôležitú úlohu. Deti tak ťahajú za spoločný povraz, vytvára sa priateľské prostredie v kolektíve, medzi deťmi vznikajú nové väzby a upevňuje sa kolektívny duch.

 

Falck n.o. ako odborný garant Supetriedy pre tému prvej pomoci v školskom roku 2015/2016:

603A4481

V uplynulom školskom roku si deti zo škôl po celom Slovensku mohli vybrať z dvoch tém – Prvej pomociSlovensko vedie Európu, ktorou sa zaoberali v rámci vyučovania. Po jej teoretickom zvládnutí sa spolu s pedagógmi pustili do príprav hudobno-dramatických predstavení. Tie následne odprezentovali na školskej, krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Vyvrcholením projektu  boli súťažné celodenné festivaly v krajských mestách – v Nitre, Košiciach, Prešove, Bratislave, Martine, Trnave a Trenčíne a veľké finále v Čilistove, kde bol vyhlásený oficiálny víťaz tohto roka,  7. D zo ZŠ na Ul. Mieru v Bytči.