Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Ako môžete pomôcť

Darujte nám 2%

Milí priatelia,

v aktuálnom období účtovných uzávierok fyzických aj právnických osôb ste sa možno ešte nerozhodli komu venujete 2% percentá zo svojich daní.

Máte možnosť venovať ich neziskovej organizácie Falck n.o.

Naša nezisková organizácia Falck n.o. je iná ako ostatné. Vďaka nej sa učia deti na celom Slovensku poskytovať pomoc a vážiť si ľudský život. Aj v tomto roku budeme pokračovať v našej snahe naučiť všetky deti prvú pomoc. Navštívime  materské a základné školy, stretneme sa s ďalšími deťmi a podelíme sa s nimi o naše vedomosti ako zachrániť život.  Urobíme všetko preto, aby bolo tých stretnutí čo najviac.

Aj vďaka Vašej podpore Falck neziskovej organizácie budeme opäť bližšie k naplneniu nášho cieľa – „Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc“.

Ďakujeme za podporu!

Postup pre ZAMESTNANCOV

Postup pre FYZICKÉ OSOBY

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

______________________________

2% môžete darovať dvoma spôsobmi:

FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY – osoby, ktoré si vypĺňajú daňové priznanie sami:
• do tlačiva daňového priznania vpíšte údaje o prijímateľovi 2%
• urobte pre nás kópiu tej strany daňového priznania, v ktorej ste vypĺňali údaje o poukázaní 2% a doručte nám ju mailom alebo poštou na doleuvedenú adresu, prípadne ju odovzdajte na recepcii nášho centra
• vyplnenú stranu riadne vložte do daňového priznania a odovzdajte do príslušného
termínu na daňový úrad.

ZAMESTNANCI – osoby, za ktoré ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ
• vyžiadajte si od vášho zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane“
• následne vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“ (tlačivá máme k dispozícii aj na nižšie uvedených kontaktoch)
• z oboch tlačív treba urobiť kópie predtým, ako originály zašlete na daňový úrad
• potom zašlite originály „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“ na daňový úrad (v mieste vášho trvalého bydliska) do 30.4.2019 alebo ich doručte na nižšie uvedenú adresu do 22.04.2019 a my ich na daňový úrad doručíme osobne.