Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Postup pre fyzické osoby

Údaje prijímateľa:

Falck n.o., (Nezisková organizácia), Bačíkova 7, 040 01 Košice
IČO: 45 737 568
DIČ: 2023480360

Postup:
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech Falck n.o. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.

Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti – Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a Potvrdenie o podaní daňového priznania, alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – Daňové priznanie fyzických osôb TYP B a Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Nezabudnite vyplniť údaje našej organizácie.

Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.2019) na daňový úrad (adresár TU: podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.