Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Postup pre právnické osoby

Údaje prijímateľa:

Falck n.o., (Nezisková organizácia), Bačíkova 7, 040 01 Košice
IČO: 45 737 568
DIČ: 2023480360