Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Postup pre zamestnancov

V týchto dňoch dostanete žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Stačí, ak na druhej strane tohto tlačiva v riadku označenom VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia nižšie potvrdíte vyznačením symbolu x, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona).

Po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov Vám mzdová účtovníčka, ktorá Vám vykonala toto zúčtovanie, zašle potvrdenie o zaplatení dane, kde nájdete potrebné číselné údaje k vyplneniu tlačiva, ktorým poukážete 2 percentá z daní pre neziskovú organizáciu Falck:
Vyhlásenie o poukázaní dane z príjmov FO

Z oboch tlačív treba urobiť kópie predtým, ako originály zašlete na daňový úrad.

Potom zašlite originály „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“ na daňový úrad (adresár TU: podľa Vášho bydliska) do 30.4.2019 alebo ich doručte na nižšie uvedenú adresu do 22.04.2019 a my ich na daňový úrad doručíme osobne.

Údaje prijímateľa:

Falck n.o., (Nezisková organizácia), Bačíkova 7, 040 01 Košice
IČO: 45 737 568
DIČ: 2023480360