Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Až na 40-tich školách budeme v tomto roku hovoriť o prvej pomoci

Robíme všetko preto, aby sa o tak dôležitej téme ako je záchrana života a prvá pomoc dozvedelo čo najviac detí. Preto už niekoľko rokov sústreďujeme naše aktivity práve tým smerom. Naše kurzy prvej pomoci sú pre deti mnohokrát prvým kontaktom so zdravotnou pomocou iným a prvou prípravou na nečakané situácie, v ktorých sa môžu ocitnúť. Veľa z toho, čo sa na stretnutí s našimi inštruktormi naučia, si zapamätajú na dlhý čas, aj v dospelosti.

Kurzy sa tešia medzi deťmi veľkej obľube a každý rok sa na nás obracia stále viac škôl so žiadosťou o prípravu kurzu. Tento záujem nás veľmi teší. V minulom roku sa nám podarilo navštíviť 20 materských a základných škôl a stretnúť sa s viac ako 1 800 deťmi. Aj v tomto roku sme hľadali možnosti, aby bolo tých škôl čo najviac. V spolupráci s poisťovňou Kooperativa, ktorá sa dlhodobo zameriava na podporu projektov zameraných na zvyšovanie fyzickej aj psychickej bezpečnosti detí, prídeme do 40 škôl po celom Slovensku. Malých záchranárov, pripravených pomôcť svojim najbližším či kamarátom, bude medzi nami opäť oveľa viac.