Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Čo si deti predstavujú pod pojmami o prvej pomoci a DE-FI-BRI-LÁ-TORom

V rámci projektu ZÁCHRANA SOM JA sme sa pýtali školákov zo ZŠ Sokoliková v Bratislave čo si myslia prvej pomoci a či vedia čo je DE-FI-BRI-LÁ-TOR.

Ich odpovede si môžete pozrieť v krátkych videách.