Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Dobrovoľní hasiči majú možnosť získať AED

Už iba päť dní ostáva do konca výzvy, na základe ktorej môžu dobrovoľní hasiči získať jeden z 15 externých defibrilátorov. Do výzvy sa môžu zapojiť všetky registrované a na Slovensku pôsobiace dobrovoľné hasičské zbory.

Pre dobrovoľných hasičov sme pripravili výzvu s názvom „15 AED PRE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV“, ktorej cieľom je podporiť aktívne pôsobiace dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku a odovzdať im do užívania život zachraňujúci prístroj AED. Podmienkou k zapojeniu sa do projektu je vyplnenie registračného formulára. K dnešnému dňu bolo prijatých 120 registračných formulárov, pričom viac ako polovica prihlásených je z východného Slovenska.