Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

O nás

Falck nezisková organizácia vznikla v roku 2011 so zámerom vzdelávať a šíriť osvetu v oblasti prvej pomoci za podpory skúsených inštruktorov – záchranárov zo spoločností Falck Záchranná, a.s. a Falck Academy s.r.o.

Spojením odborných znalostí a ochoty pomáhať vznikla naša nezisková organizácia, ktorá si stanovila vysoký cieľ – aby všetky deti vedeli prvú pomoc. Pre jeho naplnenie vzdeláva deti  základných  a  materských škôl o poskytovaní prvej pomoci pútavou a zážitkovou formou. Na kurzoch sa deti učia ako správne privolať pomoc, dodávajú im sebavedomie, aby sa nebáli zasiahnuť. Podstatou hravej výučby sú vždy spôsoby, ako poskytnúť prvú pomoc a získať schopnosť naučiť sa riešiť kritické situácie.

Pre lepšiu zapamätateľnosť využívame špeciálnu edukačnú pomôcku – hovoriaceho macka Miška. Táto jedinečná plyšová hračka so zabudovaným zvukovým zariadením dáva po spustení jednoduché povely ako správne oživovať. Medzi deťmi je veľmi obľúbená a stala sa prirodzenou súčasťou všetkých kurzov.

Založiť neziskovú organizáciu sme plánovali už dlho predtým ako vznikla. Falck nie je na trhu žiadnym nováčikom, pôsobí tu už 10 rokov, a založenie neziskovej organizácie bolo akýmsi prirodzeným spoločenským dozretím nášho podnikania. Máme to šťastie, že v našom portfóliu máme tak jedinečný produkt ako je kurz prvej pomoci, čiže učíme ako zachrániť život. A tak sa nám prirodzene ponúkala možnosť vybrať sa v rámci Falck n.o. práve touto cestou.“ 

Jana Mračnová, výkonná riaditeľka Falck n.o.