Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

POZNÁME VÍŤAZOV 2. ROČNÍKA ZÁCHRANA SOM JA

Druhý ročník projektu ZÁCHRANA SOM JA pozná svojich víťazov. Rozhodovanie bolo aj v tomto ročníku veľmi ťažké, a aj z tohto dôvodu sú víťazmi na niektorých školách (v zozname nižšie) i viaceré zapojené triedy.

Všetkým zúčastneným školám a triedam ĎAKUJEME za zaslané projekty. Je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách je deťom blízka. Obzvlášť veľká vďaka patrí všetkým pedagógom za ich nasadenie a angažovanosť v príprave projektov.

Týchto 50 škôl sa môže tešiť na svoju výhru – ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre svoju školu.

50 víťazných škôl – GRATULUJEME!

 • ZŠ s MŠ Starojánska ulica 11, Liptovský Ján – 1. ročník, 3. ročník
 • ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody – 1.-4. ročník
 • ZŠ s MŠ Kľušov – 1.-4. ročník
 • ZŠ s MŠ Vikartovce – 1.A
 • ZŠ s MŠ Borša – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
 • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metóda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa – 1.A, 1.B, 3.A, ŠKD
 • ZŠ s MŠ Torysa – 1.A
 • ZŠ Vinohradská 62, Šenkvice – 1.A, 2.B
 • ZŠ Karpatská 11, Žilina – 1.B
 • ZŠ Borský Mikuláš – 1.B
 • ZŠ v Kurime – 1.B, 2.A
 • ZŠ s MŠ Domaňovce 30 – 2. ročník
 • ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou 276 – 2. ročník
 • ZŠ Nám. A.H.Škultétyho 9, Veľký Krtíš – 2.A
 • ZŠ s MŠ Liptovská Osada – 2.A
 • ZŠ Valča – 2.A
 • ZŠ Ul. M.R.Štefánika 17, Žiar nad Hronom – 2.B
 • ZŠ s MŠ Banka – 2.A
 • ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok – 2.C, 4.C
 • ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov – 2.C, 2.A, 3.A, 4.C
 • ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica – 2.D
 • ZŠ s MŠ Krajné – 3. ročník
 • ZŠ Beňuš – 3. ročník
 • ZŠ Hôrka – 3. ročník
 • ZŠ s MŠ Hul – 3. ročník, 4. ročník
 • Spojená škola Oslobodenia č. 165, Belá – 3.B
 • ZŠ Ul. L. Novomeského 11, Trenčín – 3.A
 • ZŠ J.J. Thurzu, Detva – 3.A
 • ZŠ Miloslavov – 3.A, 3.B
 • ZŠ s MŠ Plavnica – 3.A
 • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – 3.A
 • ZŠ s MŠ Koperníkova 24, Hlohovec – 3.B
 • ZŠ Jozefa Kronera 25, Martin – 3.B
 • ZŠ Bystré – 3.B
 • ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen – 3.C, 4.C
 • ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica – 3.D
 • ZŠ s MŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou – 4. ročník
 • ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec – 4.A
 • ZŠ s MŠ Liesek – 4.A
 • ZŠ s MŠ Jurské – 4.A
 • ZŠ Fričovce – 4.A
 • ZŠ Laborecká 66, Humenné – 4.A
 • ZŠ Medzilaborecká 11, Bratislava – 4.A
 • ZŠ Hlavná 31, Záhorská Ves – 4.A
 • ZŠ Angyalova ulica 26, Kremnica – 4.B
 • ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina – 4.B
 • Spojená škola sv. Košických mučeníkov – 4.B
 • ZŠ Hodejov – 4.C
 • Spojená ZŠ s MŠ – Grundschule mit Kidergarten, Školská 370/19 Nitrianske Pravno – ŠKD, 3. oddelenie
 • Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča – špeciálna trieda

Školské výlety si užijú kamaráti nakoniec až z týchto 5 tried:

 • ZŠ Borský Mikuláš – 1.B
 • ZŠ Miloslavov – 3.B
 • ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina – 4.B
 • ZŠ J.J. Thurzu, Detva – 3.A
 • ZŠ Hôrka – 3. ročník

Všetky víťazné práce si už čoskoro budete môcť pozrieť na našom webe www.zachranasomja.sk.

Na známosť sa všetkým dáva, že 2. ročník projektu Záchrana som JA pozná svojich víťazov. Kompletný zoznam víťazných škôl…

Zveřejnil(a) Záchrana som JA dne Čtvrtek 18. říjen 2018