Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Projekt ZÁCHRANA SOM JA 2 – do konca registrácie ostávajú už len dva týždne

Viac ako 7 500 detí, takmer 1 000 učiteľov a 50 automatických externých defibrilátorov. To je len pár čísiel, ktoré popisujú prvý ročník projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý vzdeláva žiakov základných škôl v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Cieľom druhého ročníka je tieto čísla zdvojnásobiť. Učitelia majú na registráciu už len pár týždňov.

Registrácia končí v polovici októbra

Ku koncu septembra sa do projektu zaregistrovalo už takmer 200 tried zo škôl z celého Slovenska. Učitelia prvého stupňa môžu svoje triedy registrovať až do 12. októbra, pričom posledné projekty musia byť doručené najneskôr v pondelok 16. októbra 2018. Porota z nich vyberie 50 najlepších tried, ktoré opäť získajú kurz prvej pomoci pre celý prvý stupeň, akreditovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov, automatický externý defibrilátor a školský výlet. Zapojiť sa môžu opäť aj víťazné triedy z minulého roka.

O projekte ZÁCHRANA SOM JA 2

Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v tejto oblasti a návratom k jednoduchým, ale veľmi dôležitým krokom prvej pomoci, ale aj základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Nosným pilierom projektu je súťaž s tematikou prvej pomoci, záchrany života, prevencie pred úrazmi a bezpečnosti na cestách. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky triedy 1. stupňa ZŠ. Stačí, keď napíšu príbeh podľa indícií súťaže a zaregistrujú ho do 12.10.2018 na stránke súťaže www.zachranasomja.sk.

Čo je automatický externý defibrilátor?

AED je prístroj, ktorý zachraňuje ľudské životy. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.