Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR

15 AED PRE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Nezisková organizácia Falck pripravila výzvu s názvom „15 AED PRE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV“, ktorej cieľom je podporiť aktívne pôsobiace dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku a odovzdať im do užívania život zachraňujúci prístroj AED. Do výzvy sa môžu zapojiť všetky dobrovoľné hasičské zbory Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Pravidlá výzvy „15 AED PRE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV“

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 

______________

 

ROZHODNI, KOMU VENUJEME AED

 

 

 

 

 

 

Pravidlá výzvy „ROZHODNI, KOMU VENUJEME AED“