Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR

15 AED PRE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Nezisková organizácia Falck pripravila výzvu s názvom „15 AED PRE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV“, ktorej cieľom je podporiť aktívne pôsobiace dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku a odovzdať im do užívania život zachraňujúci prístroj AED. Do výzvy sa môžu zapojiť všetky dobrovoľné hasičské zbory Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

VÝZVA BOLA UKONČENÁ.

1. DHZ Kuková
2. DHZ Predajná
3. DHZ Muráň
4. DHZ Spišské Bystré
5. DHZ Liptovská Kokova
6. DHZ Mošovce
7. DHZ Borský Mikuláš
8. DHZ Zohor
9. DHZ Rovinka
10. DHZ Gabčíkovo
11. DHZ Matiašovce
12. DHZ Horovce
13. DHZ Stará Bystrica
14. DHZ Trstená – odbor Služobnej kynológie
15. DHZ Mníšek nad Hnilcom

______________

ROZHODNI, KOMU VENUJEME AED

 

 

 

 

 

VÝZVA BOLA UKONČENÁ.

1. Domov seniorov Domov n.o., Partizánske
2. Mesto Stropkov
3. ZŠ s MŠ Krušetnica