Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

ZÁCHRANA SOM JA

„Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi“, hovorí za Falck neziskovú organizáciu jej riaditeľka Jana Mračnová. „Poslaním Nadácie Allianz je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov a teda aj deti. Práve preto je nám bezpečnosť na cestách a téma prvej pomoci tak blízka“, hovorí za Nadáciu Allianz jej riaditeľka Lucia Muthová.

Na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách sa  v tomto projekte môžu deti pozrieť svojimi očami a v rámci súťaže o tom napísať príbeh. Je pritom len na samotných deťoch, či to bude rozprávka, reálna historka alebo pôjde o vymyslenú príhodu.

Až 50 najlepších škôl vyhrá automatický externý defibrilátor, kurz prvej pomoci pre pedagógov a ukážky prvej pomoci pre celý 1. stupeň svojej ZŠ.

Projekt ZÁCHRANA SOM JA má za sebou úspešný štart a začiatkom školského roka 2018/2019 odštartuje jeho druhý ročník.

Bližšie informácie o projekte nájdete na: www.zachranasomja.sk